Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu perosnel alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?

Erciyes Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Sıhhat Teknikeri, Tekniker, Sıhhat İşçisi, Ofis Çalışanı ve Takviye Çalışanı takımlarına işçi temini sağlayacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, en az 60 KPSS puan kaidesi arıyor. Müracaat kuralları ve biçimine ait ayrıntılara ise haberimizde yer verdik. İşte merak edilenler…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Erciyes Üniversitesi işçi alımı müracaatları 8 Temmuz 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 22 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.

4. Misyonunu devamlı yapmasına pürüz sıhhat sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek durumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak, lisans seviyesi için KPSSP3, önlisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 cinsinde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu konumun KPSS puan çeşidine uygun olması gerekmektedir.

8. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

10. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 6’ncı unsuru gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11. 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, ağır bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan hususlarla süreç yapılan üniteleri olmak üzere; tüm ünitelerinde istihdam edilecek bireylerin nöbet adabı çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında yahut gece vardiyasında çalışmasında sıhhat, toplumsal yahut ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Ünitesi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu basamakta bireylerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sıhhat durumlarının aranılan kurallara uygun olup olmadığı, başvurdukları takım unvanı ile kurumumuzda vazife yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

13. H01, DS01, DS02 Nitelik Kodlu Durumlar Üniversitemiz Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST01 Nitelik Kodlu konum Veteriner Fakültesi ve Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, TK01 ve TK02 Nitelik Kodlu Durumlar Bilgi Süreç Daire Başkanlığında, BP01 Nitelik Kodlu durum Sıhhat Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan eğitim merkezlerinde, BP02, BP03 ve DP06 Nitelik Kodlu durumlar Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı ünitelerinde, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05 Nitelik Kodlu durumlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilecektir.

14. DP01, DP02, DP03, DP04 Nitelik Kodlu durumlar Üniversitemize bağlı tüm ünitelerde mevcut misyonları ile birlikte dayanak işçisi unvanı için öngörülen paklık, kolay bakım ve tamirat, ısıtma, soğutma üzere iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma üzere hizmetlerde de çalıştırılacaktır.

15. İlgili tüm konumlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili ünitelerinde görevlendirilecektir. Muhtaçlık halinde işçi planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı ünitelerde de görevlendirilebileceklerdir.

16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince mukavele yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

17. H01 (Hemşire/Lisans), TK01 ve TK02 Tekniker Nitelik Kodlu Konumlara müracaat edecek adaylarda 0872022 tarihi prestijiyle 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak koşulu aranacaktır. (0871987 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

18. DS01, DS02, ST01, BP01, BP02, BP03, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06 Nitelik Kodlu Durumlara müracaat edecek adaylarda 0872022 tarihi prestijiyle 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak koşulu aranacaktır. (0871992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın